test

Här finner ni samlad information kring satsningen Kemikaliesamtalen

tisdag 6 december 2011

Om Kemikaliesamtalen

Kemikaliesamtalen är Naturskyddsföreningen i Malmös satsning som riktar sig både till allmänheten och till myndigheter.

Samtalsträffar 
Dialogen med allmänheten handlar mycket om att servera nödvändig information på ett bra sätt  - ofta via samtalsträffar. Dessa passar bra för alla som någon gång har ...
...läst en innehållsförteckning utan att bli klokare
...undrat vad Cocktaileffekten är
...varit orolig för miljögifter i din omgivning, och velat slippa både oron och miljögifterna.
Samtalen handlar helt enkelt om att underlätta för alla som vill minska på miljögifter i sin vardag, och därmed gynna både miljö och hälsa. 
Samtalsledarens roll i träffarna är inte bara att vara en guide i kemikaliedjungeln, utan även ett stöd i vad som kan tyckas vara hopplöst (vilket det inte är). Info om miljögifter i våra hem kan vara tung och ge dåligt samvete men det kan undvikas via dessa träffar.
Vi anpassar efter behov. Inga förkunskaper krävs - alla deltar utifrån sina egna förutsättningar.

Myndigheters ansvar 
Dialogen med berörda myndigheter syftar till att avsevärt förbättra information från myndigheter till individ.
Detta behövs i hela landet - ja i hela världen - men just denna satsning är lokal och ska leda fram till följande: Myndigheter i Malmö stad (kopplade till konsumtion, miljö och hälsa) ska
  • fortbilda sig själva faktamässigt inom problemområdet samt skaffa resurser för att pedagogiskt hantera dialogen med allmänheten
  • öka kommunikationen med allmänheten avsevärt (allt ifrån tryckt information till direkta samtal) både gällande kvantitet och kvalitet.
Även internt inom kommunen ska denna kommunikation förbättras för att Malmö stads egen miljöpåverkan ska minska.

Kemikaliegruppen i Malmö (KeMÖ)
En av de arbetsgrupper Naturskyddsföreningen i Malmö har på sin plattform är KeMÖ, som är en del av Kemikaliesamtalen men samtidigt fristående. Gruppen sysslar alltså med annat än bara samtalsträffar och dialog med myndigheterna. Håll utkik i inlägget ovan för kommande aktiviteter, eller anmäl dig till vår maillista.

Kemikaliesamtalens samlade verksamhet ska leda fram till att det förekommer goda kemikaliesamtal varhelst och närhelst det behövs - inte bara vid enskilda insatser drivna av eldsjälar.
Verkligheten idag är att den lilla information som finns tillgänglig är otillräcklig och passiv (den orolige medborgaren måste själv leta reda på den). Och det förekommer skräckexempel där nyblivna oroliga föräldrar går till en barnavårdcentral utan att få informationen de söker - eller t.o.m. får felaktig information.
Detta är varken rimligt eller acceptabelt! Medan lagar, kontrollsystem och myndigheter försöker jaga ifatt kemikalieindustrin, så uppmanar Naturskyddsföreningen allmänheten att själva göra vad de kan ... det går ju mycket snabbare att göra sin egen vardag mindre giftig än att vänta in hela kemikaliesektorn.

Så vad kan man själv göra då? De samlade svaren finner ni i inlägget "Vad kan jag själv göra?". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar