test

Här finner ni samlad information kring satsningen Kemikaliesamtalen

måndag 2 januari 2012

Nyheter (Sidan uppdaterad: 9 okt 2016)

Blandad information i korthet
 • Fastnålat: Kemikaliearbetet för Naturskyddsföreningen Malmö omformas: Kemikaliesamtalen har i fyra år utgjort plattformen för detta arbete, som nu istället integreras i Kemikaliegruppen samt Malmökretsens ordinarie verksamhet. Denna webbsida är numera mindre aktiv men kommer att finnas kvar.  (Feb. 2016)
 • Okt 2016: "Fräsch på riktigt!" är en treårig kampanj som nyss startat, med syfte att underlätta för oss som vill bli fräscha utan att bli förgiftade. Miljövänliga veckan (v40) kommer att ha detta tema i år och nästa år. Och vi i Malmögruppen bidrar förstås - bl.a. med detta event 9 okt. 
 • Okt 2015: 1) I en satsning på det regionala kemiarbetet har vi startat Kemikalienätverket Skåne. Vi är fortfarande i uppstartsfas och även nästa möte kommer att handla om strategi och organisation.  2) I ett samarbete med Malmö högskolas miljöförening Fenix visas filmen Underkastelsen för allmänheten, och det blir samtal efter filmen. Dessutom smygstartar vi den nationella kampanjen om "Hygien och kosmetika" med ett eget event. Mer om kommande aktiviteter här
 • I vintras bildades en särskild temagrupp om sexrelaterade kemikalier. Denna satsning fokuserade till en början på sexleksaker, vilket uppmärksammats av Sydsvenskan och P3, och fortsätter under 2015 med andra fokus. Resultaten rapporteras längre fram, och innan dess har vi event med fokusfrågorna. (Se längre ner på sidan) 
 • Dec 2014: Kemikaliegruppen har varit passiv under sommarhalvåret, men nu händer det mer. Utöver att träffas har vi utfört en inventering av utbudet i leksaksbutiker. Detta ledde fram till en artikel som ska underlätta för er som vill handla mer hållbart. Här är den längre redovisningen.  Håll koll på kommande aktiviteter i posten nedan.
 • Okt: Om man vill göra något aktivt för att minska på gifter i vardagen finns det flera saker: Utnyttja din rätt att få veta om en vara innehåller farliga ämnen. Använd appen ”Vara utan fara”. Skriv under namninsamlingar, t.ex. Kemikalieupproret och Stoppa bisfenolerna.
  Fler exempel finner ni i posten nedan ("Vad kan jag själv göra?”).
 • Sep: Malmökretsen/KemSam är med i ett projekt för att få fram nya kemiföreläsare. Läs mer här.
 • Mars 2014: Ett urval av de bilder som använts under bl.a. samtalsträffar finns samlade i denna uppdaterade presentation. (Finns även bland länkarna i kolumnen till höger.)
 • Naturskyddsföreningen i Malmö/Kemikaliesamtalen kommer att samverka med MKB och Augustenborgs förskola i projektet "Inga gifter i våra förskolor" som börjar i feb. 2014. 
 • 2 dec 2013: Idag släpps Naturskyddsföreningens rapport Giftfria barn leka bäst, och i samband med det gjorde Kemikaliesamtalens ansvarige ett uttalande i TV4
 • Framväxande av plattform/nätverk för kemikalieintresserade i Malmötrakten:  Vår egen lokala arbetsgrupp (KeMÖ) växer både till antal och aktiviteter, och alla är välkomna.  Dessutom finns ett nybildat nätverk med inriktning Giftfri förskola bestående av arkitekter, cleantech, upphandlare, förskola, bostadsbolag m.fl. Några av dem kan du träffa på LowTox-dagen 12 nov.
 • 16 Sep 2013: Yesterday the first ever workshop/lecture in english took place. Here is the english presentation and a short printable summary to put on your refrigerators. 
 • Aug 2013: Efter sommaruppehåll tar vi nya tag med ansökningar till projekt, och ökar dialogen med potentiella samarbetspartners i Malmö. Dessutom ska vi under hösten delta i den nationella kampanjen Giftfri förskola där vi bl.a. inventerar förskolor. 
 • Mars 2013: Miljönämnden har nu lämnat ett svar angående namninsamlingen/initiativet. 
 • Nov 2012: Namninsamlingen har nu skickats till miljönämnden, och kommer att behandlas i början av 2013. Vi har inlett en dialog med miljöförvaltningen. Artikel om namninsamlingen, sidan 2. 
 • Nedan kan man läsa om kommande och genomförda aktiviteter inom satsningen Kemikaliesamtalen

För allmänna keminyheter: Kemikalieinspektionens hemsida samt Naturskyddsföreningens hemsida och blogg. (Länkar i kolumnen till höger) + Bonusnyheter och en lista från danska konsumentrådet. 

fredag 9 december 2011

Vad kan jag själv göra?

Medvetenhet är en viktig del i att lyckas med processen att minska på miljögifter i sin vardag, och genom att ta del av innehållet på denna blogg har ni redan kommit en bit på vägen :)

Det man själv kan göra, kan sammanfattas i tre övergripande kategorier:
 • Göra bra val i sin egen vardag (den del av miljögifterna man själv kan välja bort)
 • Bli medveten om andra miljögifter i närmiljön och försöka undvika dem (den del man inte kan ta bort själv)
 • Påverka ens omgivning (politiker, företag, vänner & bekanta)
Här är den namninsamling vi givit till myndigheterna. Den är nu inaktiv, men här är andra namninsamlingar på tema Miljö (ibland miljögifter) ni gärna får skriva under.  

Vi fokuserar på val i den egna vardagen och det vi kan styra över.
I detta dokument utvecklar vi det hela (och bjuder på fler intressanta länkar än de som finns i bloggkolumnen till höger),
och här är de tre huvudrubrikerna för dokumentet:
 • Produkter: Nr 1 är att minska inköp och användning - nr 2 är att köpa miljömärkt
 • Tillämpa Försiktighetsprincipen – särskilt för spädbarn och unga.
 • Vistas utomhus/i naturen ofta, och vädra och ha växter i hemmet. Växttips: 1 , 2 
Dokumentet kompletteras med ett urval av bilder från samtalsträffar samt ett dokument om hur man kan Städa utan gifter (lämpligt för dubbelsidig utskrift).

tisdag 6 december 2011

Datum, tider och platser för aktiviteter

Kemikaliegruppen i Malmö (KeMÖ) träffas nästa gång ? på Studiefrämjandet .
På föregående träffar har vi diskuterat vad vi vill göra, och det blir även aktiviteter på tema Hygien & kosmetika.
I KeMÖ är alla välkomna, som vill aktivera sig eller "bara" veta mer om hur vi bör handskas med vår kemikaliefyllda vardag.
Ni som missade 1:a träffen (nystarten i sep 2013) kan se presentationen här.

Föreläsning & workshop: Info om gifter i vardagen + gör din egen produkt. 21 maj kl 12 på Moriskan (Klimatfestivalen)

Filmvisning: "Underkastelsen" 19 maj kl 20 på Malmö högskola. Mer info (FB) eller NFM-eventet.

Kemikalienätverket Skåne har nästa regionala träff 5 maj 2016 i Lund (länskansliet).

Utöver dialog med det nationella Kemikalienätverket, deltar vi årligen i sammankomster.

Det är möjligt att boka in träffar/föreläsningar om ni är ett gäng intresserade (skola, arbetsplats, byalag eller varför inte ett kompisgäng).
Kontakta via formuläret här i bloggen, eller styrelsen via hemsidan.

Tidigare aktiviteter: Se "Genomförda aktiviteter" längst ned i bloggen. 

Om Kemikaliesamtalen

Kemikaliesamtalen är Naturskyddsföreningen i Malmös satsning som riktar sig både till allmänheten och till myndigheter.

Samtalsträffar 
Dialogen med allmänheten handlar mycket om att servera nödvändig information på ett bra sätt  - ofta via samtalsträffar. Dessa passar bra för alla som någon gång har ...
...läst en innehållsförteckning utan att bli klokare
...undrat vad Cocktaileffekten är
...varit orolig för miljögifter i din omgivning, och velat slippa både oron och miljögifterna.
Samtalen handlar helt enkelt om att underlätta för alla som vill minska på miljögifter i sin vardag, och därmed gynna både miljö och hälsa. 
Samtalsledarens roll i träffarna är inte bara att vara en guide i kemikaliedjungeln, utan även ett stöd i vad som kan tyckas vara hopplöst (vilket det inte är). Info om miljögifter i våra hem kan vara tung och ge dåligt samvete men det kan undvikas via dessa träffar.
Vi anpassar efter behov. Inga förkunskaper krävs - alla deltar utifrån sina egna förutsättningar.

Myndigheters ansvar 
Dialogen med berörda myndigheter syftar till att avsevärt förbättra information från myndigheter till individ.
Detta behövs i hela landet - ja i hela världen - men just denna satsning är lokal och ska leda fram till följande: Myndigheter i Malmö stad (kopplade till konsumtion, miljö och hälsa) ska
 • fortbilda sig själva faktamässigt inom problemområdet samt skaffa resurser för att pedagogiskt hantera dialogen med allmänheten
 • öka kommunikationen med allmänheten avsevärt (allt ifrån tryckt information till direkta samtal) både gällande kvantitet och kvalitet.
Även internt inom kommunen ska denna kommunikation förbättras för att Malmö stads egen miljöpåverkan ska minska.

Kemikaliegruppen i Malmö (KeMÖ)
En av de arbetsgrupper Naturskyddsföreningen i Malmö har på sin plattform är KeMÖ, som är en del av Kemikaliesamtalen men samtidigt fristående. Gruppen sysslar alltså med annat än bara samtalsträffar och dialog med myndigheterna. Håll utkik i inlägget ovan för kommande aktiviteter, eller anmäl dig till vår maillista.

Kemikaliesamtalens samlade verksamhet ska leda fram till att det förekommer goda kemikaliesamtal varhelst och närhelst det behövs - inte bara vid enskilda insatser drivna av eldsjälar.
Verkligheten idag är att den lilla information som finns tillgänglig är otillräcklig och passiv (den orolige medborgaren måste själv leta reda på den). Och det förekommer skräckexempel där nyblivna oroliga föräldrar går till en barnavårdcentral utan att få informationen de söker - eller t.o.m. får felaktig information.
Detta är varken rimligt eller acceptabelt! Medan lagar, kontrollsystem och myndigheter försöker jaga ifatt kemikalieindustrin, så uppmanar Naturskyddsföreningen allmänheten att själva göra vad de kan ... det går ju mycket snabbare att göra sin egen vardag mindre giftig än att vänta in hela kemikaliesektorn.

Så vad kan man själv göra då? De samlade svaren finner ni i inlägget "Vad kan jag själv göra?". 

Varför denna blogg?

Naturskyddsföreningen i Malmös egen hemsida är inte tillräckligt interaktiv.
Facebook har vissa andra begränsningar - och alla har ju inte Facebook heller ...
Men vi kommer att använda dessa två kanaler som ett komplement till denna blogg.

Genomförda aktiviteter (senast genomförda överst) 
 • Filmvisningar (Underkastelsen) under höst & vinter 2015, i samarbete med Malmö högskolas miljöförening Fenix, med samtal efter filmen (och ibland workshop). Facebookeventet.  
 • Föreläsning om hållbar konsumtion + FN:s nya hållbarhetsmål. Inklusive workshop där deltagarna tillverkade egen hygien & kosmetika. 28 okt. Facebookeventet
 • Föreläsning om kemikalier och sexleksaker, 13 maj på Malmö högskola. P3 dokumenterade.
 • Seminarium inom projektet Inga gifter i våra förskolor. Samlad info här.  27 jan 2015
 • Inventering av leksaksbutiker + tipsande artikel till allmänheten (se Nyheter ovan).  Dec 2014
 • Satsningen Giftfria förskolor presenterades på en inspirationsdag för Lunds kommun. 12 nov
 • Deltog i panel på Studiefrämjandets event Gör din röst hörd!.  12 maj 2014
 • Bidrog med expertis i skapandet av Malmö muséers nya basutställning Vår natur.
 • Möte med allmänheten + leksaksinventering på en leksaksbytardag 14 dec 2013 på Form/Design Center tillsammans med Retoy. 
 • Samtal efter filmen My toxic baby. 12 dec på Tryckeriet. 
 • Intervju i TV4 med anledning av Naturskyddsföreningens rapport Giftfria barn leka bäst. (Även nationell mediabevakning förstås.) 2 dec 2013.  
 • Tre utbildningsträffar för KeMÖ och övriga intresserade av hur minska på gifterna i vardagen. Nov-dec 2013. 
 • Ny delplattform: Yogastudios. Föreläsning/workshop på Natha Yoga Center 29/9. 
 • Workshop där MKB samlade relevanta aktörer för giftfria förskolor. KeMÖ (Jimmy) presenterade Naturskyddsföreningens arbete med detta (även lokalt). 24 sep 2013  (och deltog sedan i den efterföljande Low Tox-dagen 12 nov.) 
 • Den första engelska presentationen någonsin genomfördes med en engagerad publik - i 4 timmar(!).  Se nyhetsinlägg ovan. (16 sep)
 • Inventering av förskola inom ramen för kampanjen Giftfri förskola. Sept 2013
 • Del av Naturskyddsföreningen i Malmö på Malmöfestivalen 20 aug. 
 • Mars 2013: Föreläsning om barn och gifter. (Veronica L)
 • Dialog med miljöförvaltningen samt en presentation av Kemikaliesamtalen på förvaltningen. December 2012. 
 • Föreläsning/samtalskväll med Hyresgästföreningen 14/11. Om hur man städar utan gifter. 
 • Föreläsningen "Hem giftiga hem?" 24/10 var en del i ABFs tema Miljö & hälsa. 
 • Studiecirkeln "Gifterna i mitt liv" på ABF. Oktober 2012. 
 • Studiecirkeln
 • Kort föreläsning på Naturskyddsföreningen i Malmös klädbytardag 21/4. Inslag på SVT
 • Ekofilmfestival Malmö Filmen "Homo Toxicus" visades 1/4 i samarbete med Naturskyddsföreningen i Malmö, och efter filmen hade vi ett föreläsningssamtal med en engagerad publik. 
 • Föreläsning i samarbete med ABF på Lindgården 11/4 och på Garaget 26/2 (klädbytarevent). 
 • Fyra samtalsträffar för allmänheten på Studiefrämjandet under februari. 
 • Presentation av Kemikaliesamtalen på Glokala folkhögskolans idémingel (januari 2012). 
 • Fyra samtalsträffar med fokus på småbarnsföräldrar på Kommendanthusets kafé (december 2011). Träffarna blev den första officiella aktiviteten inom Kemikaliesamtalen som föddes i november. Styrelsen enades i januari 2012 om verksamhetsplanen för denna satsning.